Sąsiad

Spór o przebieg granicy działki, to jeden z częstszych konfliktów z sąsiadem. Dlatego, gdy szykujemy się do kupna działki, dobrze jest upewnić się czy ogrodzenie postawione przez sprzedającego, czy też sąsiada jest usytuowane tak jak granica. W jaki sposób zatem sprawdzimy granicę?

Należy skontaktować się z geodetą.

Rzeczowe skontrolowanie usytuowania granicy działki wymaga skorzystania z usług geodety. Może on pojawić się na gruncie, wykonać stosowne pomiary i odnaleźć punkty graniczne zanim zdecydujemy się na zakup nieruchomości gruntowej. Należy pamiętać, że geodeta musi działać we współpracy z właścicielem gruntu.

Zasiedzenie

Warto posiadać wiedzę o tym, że długotrwały stan posiadania, także przygranicznych gruntów, który niezgodny jest z faktycznym stanem posiadania może skutkować zasiedzeniem przez osobę niebędącą właścicielem (gdy posiada je nieprzerwanie przez 20 lat w dobrej wierze, lub 30 lat w złej wierze) Gdy minie wspomniany okres, najprawdopodobniej nie będzie szans na odzyskanie zawłaszczonego gruntu.

Wniosek o wznowienie znaków granicznych

Gdy posiadamy wątpliwości co do przebiegu granic, można zlecić geodecie tak zwane wznowienie znaków granicznych, uprzednio ujawnionych w ewidencji. Gdy natomiast granice działki nie posiadają współrzędnych spełniających standardy dokładnościowe, należy zlecić geodecie ustalenie stanu władania. Jeśli natomiast te czynności nie będą możliwe (tj. punkty nie spełniają standardów dokładnościowych, natomiast sąsiad nie ma zamiaru dogadać się co do przebiegu granicy podczas ustalania przebiegu granicy) wówczas należy przeprowadzić administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe. Wniosek w tej sprawie składa się w urzędzie gminy (miasta) `

Sąsiad powinien przesunąć ogrodzenie

Gdy na skutek postępowań geodety, okaże się, że ogrodzenie sąsiada wchodzi mniej lub bardziej w naszą działkę, należy rozważyć doprowadzenie do przesunięcia ogrodzenia. Rozważyć dlatego, ponieważ może się okazać, że jest to niewielka odległość, a jednocześnie ogrodzenie jest bardzo solidne i eleganckie. Jeśli jednak zdecydujemy się na kroki mające na celu przesunięcie ogrodzenia, powinniśmy wówczas wezwać sąsiada na piśmie don przebudowy. Jeśli to nie przyniesie efektów, należy złożyć pozew do sądu o wydanie bezprawnie zajętej części nieruchomości.
Gdy błąd wynosi kilkanaście centymetrów, takie działanie może być zupełnie niepotrzebne, natomiast gdy przesunięcie jest znacznie większe, wówczas ciężko jest pogodzić się z taką stratą i wszczynanie postępowania wydaje się być w pełni umotywowane.

Kiedy decyduje sąd

Gdy postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nie przyniesie zamierzonego skutku (geodecie nie ustali przebiegu granicy lub strony odwołają się od decyzji), sprawa trafia do sądu, który orzeka przebiegu granicy powołując się na art. 153 Kodeksu cywilnego opierając się na stanie prawnym wynikającym z dokumentów. Natomiast gdy taki stan jest niemożliwy do ustalenia – na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby jednak i to niemożliwe byłoby do ustalenia, a strony dalej nie chciałyby zawrzeć ugody, wówczas sąd rozstrzygnie sprawę biorąc pod uwagę wszelkie możliwe okoliczności.
Postępowanie sądowe rozgraniczeniowe, może być połączone ze sprawą o wydanie bezprawnie zajętej nieruchomości. Naturalnie, sprawę może wszcząć tylko właściciel nieruchomości. Gdyby właściciel działki sprzedał ją zatajając spór z sąsiadem o przebieg granicy, wówczas jest możliwe aby odpowiadał przed nabywcą w ramach rękojmi (za sprzedanie gruntu o innej powierzchni niż deklarowana).