animCo mamy na myśli mówiąc podział nieruchomości? Na czym to polega? Z czym to się wiąże? Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć poniższy wpis.

Podział nieruchomości, w sensie prawnym, bądź cywilnym, tzw. podział prawny, znaczy nic innego tylko wydzielenie przez dotychczasowego właściciela części nieruchomości, która należeć teraz będzie do kogoś innego. Natomiast gdy ktoś chce w granicach swojej działki stworzyć nową konfigurację granic, czyli potocznie mówiąc, podzielić swoją działkę na kilka mniejszych, bez zmiany właściciela, wówczas mamy do czynienia z tzw. podziałem geodezyjnym.

Postępowanie o podział krok po kroku.